Танилцуулга

Хос тойрог ХХК нь Ховд аймгийн Зэрэг суманд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд нутгийн иргэдийг сумандаа сайхан амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.

Бүтээн байгуулалт

2016 онд Зэрэг суманд 25 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулсан ба уг барилгыг дулаанаар хангах зориулалттай шинэ уурын зуухыг барьж 11 сард ашиглалтад оруулсан.

Мөн “Алтантээл” нэртэй зочид буудал, зоогийн газрыг барьж ашиглалтад оруулсан байна.

Талархал

Тус компани нь Ховд аймгийн Зэрэг сумын 12 жилийн сургуулийн спорт заалыг стандартын дагуу засч тохижуулан хүлээлгэж өгсөн нь хүүхэд залуучуудын талархалыг хүлээсэн.

© Copyright - BOLD GROUP LLC